Het OVM biedt een schat aan kennis over de ontwikkelingspsychologie van kinderen aan gebruikers. Het OVM is écht ontwikkelingsgericht.
Welkom op de pagina van het
OntwikkelingsVolgModel 

Kobi Wanningen

Expert in ontwikkeling en educatie van het jonge kind

Het OVM beoogt, door middel van gerichte observaties, een overzicht te geven over het ontwikkelingsverloop van kinderen. De ontwikkeling kan met behulp van het OVM op hoofdlijnen snel en adequaat worden vastgelegd, zodat in de kinderopvang, voorschoolse educatie en het onderwijs optimaal kan worden aangesloten op het ontwikkelingsniveau en -tempo van de kinderen in de groep. Daarbij moet zo goed mogelijk rekening gehouden worden met onderlinge verschillen tussen de kinderen.

Het OVM is daarom in de eerste plaats een observatie-instrument: het volgt kinderen in hun ontwikkeling waarbij ze met zichzelf en met hun leeftijdsgenoten worden vergeleken.

Kobi_Nieuw-scaled-1.jpg

Ontdek het OVM

“Het OVM bevordert de ouderbetrokkenheid en stimuleert het partnership met de school.”

Inhoudelijk

Technisch

Wat het OVM uniek maakt? Het OVM volgt kinderen in hun eigen ontwikkeling en vinkt niet af op basis van een lijstje punten dat bij een bepaalde leeftijd hoort. Het OVM kijkt niet op een manier van “kan een kind dit al wel?”, maar kijkt verder: “Waar zit dit kind precies in de ontwikkeling? En hoe is de groei geweest t.o.v. de vorige observatie?” Het OVM zorgt er op die manier voor dat je de ontwikkelingslijn ziet, inclusief de stapjes ervoor en de stapjes erna. Het OVM biedt daarmee een schat aan kennis over de ontwikkelingspsychologie aan gebruikers. Het OVM is écht ontwikkelingsgericht.

Professionals op het gebied van onderwijs én zorg

De acht domeinen van het OVM

Het OVM is een observatie-, signalerings-, evaluatie- en planningsinstrument in één die bestaat uit wetenschappelijk onderbouwde ontwikkelingslijnen. Door deze lijnen in te vullen volgt u het kind/de leerling in zijn/haar ontwikkeling. Hieronder ziet u een overzicht van deze acht domeinen, inclusief de lijnen waarin deze zijn uitgewerkt.

Let op: Kinderen ontwikkelen zich niet lineair. Dat betekent dat de ene ontwikkelingsfase niet automatisch volgt op de andere. Een observatie instrument moet dat ondersteunen. OVM doet dat!

Nieuwe gebruikers OVM

Deze scholen en instellingen kozen in de afgelopen periode voor OVM in het nieuwe EduMaps

E-learning OVM

Gratis

Doorgaande leerlijn 0-13

Geschikt voor alle onderwijssoorten: IKC, PSZ, (M)KD, SBO, SO en PO

Wetenschappelijk onderbouwde lijnen

Ontwikkeld door het Seminarium voor Orthopedagogiek van de HU in Utrecht

Moderne cloudapplicatie

Op ieder apparaat te gebruiken. Inclusief documentopslag in de EduMapsCloud.

Download hier het OVM boekje met de wetenschappelijke onderbouwing van het OVM. 

Het invullen van de OVM-lijnen doen we in EduMaps. EduMaps is een moderne cloudapplicatie die het werken met leer- en ontwikkelingslijnen ondersteunt. 

Met de OVM-EduMap vólgen we het kind of de leerling in de ontwikkeling. EduMaps biedt vervolgens automatisch tussendoelen en leermiddelen aan in de zone van de naaste ontwikkeling. Maar je kunt in EduMaps ook een bestemming ingeven op een leerroute, in een andere EduMap. Dan biedt EduMaps leerstof aan in de richting van de gekozen onderwijsbestemming. Zo kantelen we het onderwijsproces heel langzaam van volgend naar meer plannend en ontstaat een prachtige, doorgaande lijn.

KENNIS DELEN

Kies een EduMap uit de EduMap Store

De EduMap Store is een platform waar instellingen met een specifieke expertise, uitgeverijen, brancheverenigingen, samenwerkingsverbanden en individuele scholen hun EduMap als een ‘plugin’ beschikbaar kunnen stellen aan andere scholen. 

Met behulp van de EduMap Store kunnen reguliere scholen gebruik maken van de expertise uit het Speciaal Onderwijs, kunnen samenwerkingsverbanden hun aangesloten scholen beter bedienen en brengen brancheverenigingen hun aanbod ‘op één lijn’. 

Door EduMaps en lesbundels met elkaar te delen wordt ons leerstofaanbod rijker en flexibeler. 

Voorbeeldrapport voor ouders

Zo ziet een standaardprint van het OVM er uit voor ouders. 

Voorbeeldbrief voor ouders

Gebruik deze brief voor de correspondentie over het leerlingrapport van het OVM naar ouders. 

Hier werken wij mee samen!

Partners

Met passie en betrokkenheid werken we aan duurzame verbeteringen in en om de scholen.

Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en de professionals die met hen werken. Dat is onze passie.

Als IJsselgroep gaan wij samen met u voor het best denkbare onderwijs. 

Het OVM is ontwikkeld door het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht. 

Wat zeggen gebruikers over het OVM in EduMaps?

Het OVM helpt ons de kinderen te begrijpen
Els van der Giessen
Bartimeus Onderwijs
“Het OVM bevordert de ouderbetrokkenheid en stimuleert het partnership met de school.”
Jolande Bisschop
Onderwijsadviseur

Demo

Stel je een online demonstratie van het OVM in EduMaps op prijs? Voer dan hieronder je gegevens in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op om een online presentatie te verzorgen.