“Het OVM biedt een schat aan kennis over de ontwikkeling van kinderen. Het OVM is écht ontwikkelingsgericht.”

Welkom op de website van het

OntwikkelingsVolgModel

Het OVM volgt kinderen in hun ontwikkeling waarbij ze met zichzelf en met hun leeftijdsgenoten worden vergeleken.
Kobi Wanningen
Expert Jonge kind
"Het OVM biedt een schat aan kennis over de ontwikkelingspsychologie van kinderen aan gebruikers. Het OVM is écht ontwikkelingsgericht."
Nienke Bouwman
IJsselgroep

De acht domeinen van het OVM

Het OVM is een observatie-, signalerings-, evaluatie- en planningsinstrument in één. Het OVM bestaat uit wetenschappelijk onderbouwde ontwikkelingslijnen. Door deze lijnen in te vullen volg je het kind/de leerling in zijn/haar ontwikkeling. Hieronder zie je een overzicht van deze acht domeinen, inclusief de lijnen waarin deze zijn uitgewerkt.

Basale ontwikkeling

* Zelfbeleving, zelfbesef, competentie
* Zelfstandigheid, autonomie
* Zelfredzaamheid
* Emotionele welbevinden, emotionele ontwikkeling
* Relatie met volwassenen
* Relatie met kinderen
* Omgang met afspraken, regels en materialen
* Seksuele ontwikkeling

Speel- en leergedrag

* Spelontwikkeling
* Samenspel en samenwerken
* Expressieve ontwikkeling, vormgeving
* Motivatie
* Taakgericht gedrag

Motoriek

* Grote motoriek
* Kleine of fijne motoriek

Spraak- en taalontwikkeling

* Spraakontwikkeling (articulatie)
* Taalvorm (zinsbouw, morfologie)
* Taalinhoud (woordenschat, semantiek, taalbegrip)
* Taalgebruik
* Communicatieve redzaamheid

Zintuiglijke ontwikkeling

* Auditieve waarneming
* Visuele waarneming
* Tastwaarneming

Wereldverkenning

* Algemene omgevingsoriëntatie
* Tijdsoriëntatie
* Lichaamsoriëntatie
* Ruimtelijke oriëntatie

Lezen

* Ontluikende geletterdheid, lezen

Rekenen

* Tellen en ordenen
* Bewerkingen van basisvaardigheden
* Meten en meetkunde

Het OVM in EduMaps

Het OVM is een EduMap in EduMaps. Het karakteristieke kleuren van de ontwikkelingsfasen is nu in een moderne Cloud omgeving vormgegeven. EduMaps doet ook een voorstel voor activiteiten en leermiddelen, op leeftijd of in de zone van de naaste ontwikkeling. Ook heeft EduMaps een dossier met documenten upload en een flexibele formulierenmodule. Tot slot zijn er diverse aansluitingen om dashboards mee te vullen. 

E-learning OVM

Gratis

Hier werken wij mee samen

Partners

Met passie en betrokkenheid werken we aan duurzame verbeteringen in en om de scholen.

Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en de professionals die met hen werken. Dat is onze passie.

Als IJsselgroep gaan wij samen met u voor het best denkbare onderwijs. 

Het OVM is ontwikkeld door het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht. 

Samenwerken - creativiteit - Autonomie

Deel jouw EduMaps en LessPapers in de EduMap Store

Door EduMaps en lessen met elkaar te delen wordt ons leerstofaanbod rijker, goedkoperveelzijdiger en eerlijker!

Ga naar de EduMap Store en  activeer met een paar klikken jouw EduMaps en LessPapers.

Welkom!

Nieuwe gebruikers OVM

Enkele honderden scholen en instellingen uit diverse onderwijssoorten maken inmiddels gebruik van één of meerdere EduMaps. Een mooi begin! Hieronder vindt u een greep uit onze meest recente gebruikers:

Ontdek het OVM

Vraag een vrijblijvende demo aan en neem daarna een proefaccount.