"Een schat aan kennis over de ontwikkeling van kinderen"

Ontwikkelings

volg

model

Het OVM is een observatie-, signalerings-, evaluatie- en planningsinstrument in één. Het OVM bestaat uit wetenschappelijk onderbouwde ontwikkelingslijnen. Door de lijnen in te vullen volg je het kind in zijn/haar eigen ontwikkeling.

Een overzicht van de lijnen

De acht domeinen
van het ovm

 • Zelfbeleving, zelfbesef, competentie
 • Zelfstandigheid, autonomie
 • Zelfredzaamheid
 • Emotionele welbevinden, emotionele ontwikkeling
 • Relatie met volwassenen
 • Relatie met kinderen
 • Omgang met afspraken, regels en materialen
 • Seksuele ontwikkeling
 • Spelontwikkeling
 • Samenspel en samenwerken
 • Expressieve ontwikkeling en vormgeving
 • Motivatie
 • Taakgericht gedrag
 • Grote motoriek
 • Kleine of fijne motoriek
 • Spraakontwikkeling (articulatie)
 • Taalvorm (zinsbouw, morfologie)
 • Taalinhoud (woordenschat, semantiek, taalbegrip)
 • Taalgebruik
 • Communicatieve redzaamheid
 • Auditieve waarneming
 • Visuele waarneming
 • Tastwaarneming
 • Algemene omgevingsoriëntatie
 • Tijdsoriëntatie
 • Lichaamsoriëntatie
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Ontluikende geletterdheid, lezen
 • Tellen en ordenen
 • Bewerkingen van basisvaardigheden
 • Meten en meetkunde

Expert jonge kind

Kobi Wanningen

“Het OVM biedt een schat aan kennis over de ontwikkeling van kinderen.
Het OVM is écht ontwikkelingsgericht”

Het OVM in EduMaps

wetenschappelijk onderbouwde lijnen
vormgegeven in de modernste techniek

Het kleuren van de ontwikkelingsfasen is in een moderne Cloud omgeving vormgegeven. EduMaps doet ook een voorstel voor activiteiten en leermiddelen, op leeftijd of in de zone van de naaste ontwikkeling.

Gratis

E-learning

 •  Introductie
 •  Wat is het OVM?
 •  Het invullen van de lijnen
 •  Analyseren van de lijnen
 •  Wat moet ik weten als beheerder?

Meervoudige Hulpvraag

OVM MH

De OVM MH lijnen zijn ontwikkelingslijnen voor kinderen die een ontwikkelingsleeftijd hebben tot 24 maanden. De MH-lijnen zijn onderverdeeld in stappen van drie maanden. Ook hier kunnen per stap maximaal vier vakjes worden gekleurd. Omdat voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 24 maanden niet alle ontwikkelingslijnen relevant zijn, zijn de basis ontwikkelingslijnen uitgewerkt, namelijk zelfbesef, motoriek, zelfstandigheid, communicatie/taal, emotionele ontwikkeling, relatie met volwassenen, spel en zintuigen.

Updates

NIEUW IN OVM

Iedere dag werken we met passie aan de doorontwikkeling van EduMaps en aan de OVM-EduMap. Zo groeien we beetje bij beetje. Hieronder zie je een opsomming van de meest recente vernieuwingen.

Waaraan

LessPapers

werken

Delen van content

we?

Nieuw welkomscherm

Kosten

edumaps licentie

EduMaps bestaat uit verschillende modules. Hieronder vindt u de meest gebruikte. Voor meer modules en mogelijkheden gaat u naar de EduMap Store. 

Module plannen

350 Per jaar
 • Automatische groepsplannen
 • LessPapers
Meest populair onder OVM gebruikers

Basislicentie

500 + €5,25 per leerling per jaar
 • EduMaps
 • OVM ontwikkelingslijnen
 • Notities aanmaken
 • Overzichten

Module Profielen

350 Per jaar
 • Een leeringprofiel of Opp
 • Automatische groepsplannen op basis van inschaling

Wil je een demonstratie of een gratis proefperiode van het OVM in EduMaps?

Neem contact op

Bezoekadres

Telefonische support

Facebook
Twitter
LinkedIn