"Het OVM biedt een schat aan kennis over de ontwikkeling van kinderen. Het OVM is écht ontwikkelingsgericht."
Expert Jonge Kind

Kobi Wanningen

De ontwikkeling kan met behulp van het OVM op hoofdlijnen snel en adequaat worden vastgelegd. Op die manier kan in de kinderopvang, voorschoolse educatie en het onderwijs optimaal worden aangesloten op het ontwikkelingsniveau en -tempo van de kinderen. 

Het OVM volgt kinderen in hun ontwikkeling waarbij ze met zichzelf en met hun leeftijdsgenoten worden vergeleken.

Uniek

Wat het OVM uniek maakt? Het OVM volgt kinderen in hun eigen ontwikkeling en vinkt niet af op basis van een lijstje punten dat bij een bepaalde leeftijd hoort. Het OVM kijkt niet op een manier van “kan een kind dit al wel?”, maar kijkt verder: “Waar zit dit kind precies in de ontwikkeling? En hoe is de groei geweest t.o.v. de vorige observatie?” Het OVM zorgt er op die manier voor dat je de ontwikkelingslijn ziet, inclusief de stapjes ervoor en de stapjes erna. Het OVM biedt daarmee een schat aan kennis over de ontwikkelingspsychologie aan gebruikers. Het OVM is écht ontwikkelingsgericht.

De acht domeinen van het OVM

Het OVM is een observatie-, signalerings-, evaluatie- en planningsinstrument in één. Het OVM bestaat uit wetenschappelijk onderbouwde ontwikkelingslijnen. Door deze lijnen in te vullen volg je het kind/de leerling in zijn/haar ontwikkeling. Hieronder zie je een overzicht van deze acht domeinen, inclusief de lijnen waarin deze zijn uitgewerkt.

Basale ontwikkeling

* Zelfbeleving, zelfbesef, competentie

* Zelfstandigheid, autonomie

* Zelfredzaamheid

* Emotionele welbevinden, emotionele ontwikkeling

* Relatie met volwassenen

* Relatie met kinderen

* Omgang met afspraken, regels en materialen

* Seksuele ontwikkeling

Speel- en leergedrag

* Spelontwikkeling

* Samenspel en samenwerken

* Expressieve ontwikkeling, vormgeving

* Motivatie

* Taakgericht gedrag

Motoriek

* Grote motoriek

* Kleine of fijne motoriek

Spraak- en taalontwikkeling

* Spraakontwikkeling (articulatie)

* Taalvorm (zinsbouw, morfologie)

* Taalinhoud (woordenschat, semantiek, taalbegrip)

* Taalgebruik

* Communicatieve redzaamheid

Zintuiglijke ontwikkeling

* Auditieve waarneming

* Visuele waarneming

* Tastwaarneming

Wereldverkenning

* Algemene omgevingsoriëntatie

* Tijdsoriëntatie

* Lichaamsoriëntatie

* Ruimtelijke oriëntatie

Lezen

* Ontluikende geletterdheid, lezen

Rekenen

* Tellen en ordenen

* Bewerkingen van basisvaardigheden

* Meten en meetkunde

Het OVM in EduMaps

OVM_lijnen

Invullen van de lijnen

Het karakteristieke kleuren van de blokjes van het OVM, nu in een moderne cloudomgeving vormgegeven.

OVM_groepsplan

Groepsplannen

Genereer automatische groepsplannen op leeftijd of in de zone van de naaste ontwikkeling.

OVM_dossier

Dossier

EduMaps heeft een volledig dossier, met notities, formulierenbouwer en documentupload.

OVM_opbrengsten

Opbrengsten

Genereer opbrengsten via EduMaps of onze API-module.

E-learning OVM

Gratis

Hier werken wij mee samen

Partners

Met passie en betrokkenheid werken we aan duurzame verbeteringen in en om de scholen.

Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en de professionals die met hen werken. Dat is onze passie.

Als IJsselgroep gaan wij samen met u voor het best denkbare onderwijs. 

Het OVM is ontwikkeld door het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht. 

Wat zeggen onze gebruikers

"Het OVM helpt ons de kinderen te begrijpen"
Els van der Giesen
Bartimeus Onderwijs
“Het OVM bevordert de ouderbetrokkenheid en stimuleert het partnership met de school.”
Jolande Bisschop
Onderwijsadviseur
"Het OVM biedt een schat aan kennis over de ontwikkelingspsychologie van kinderen aan gebruikers. Het OVM is écht ontwikkelingsgericht."
Nienke Bouwman
IJsselgroep
KENNIS DELEN

Kies een EduMap uit de EduMap Store

De EduMap Store is een platform waar instellingen met een specifieke expertise, uitgeverijen, brancheverenigingen, samenwerkingsverbanden en individuele scholen hun EduMap als een ‘plugin’ beschikbaar kunnen stellen aan andere scholen. 

Met behulp van de EduMap Store kunnen reguliere scholen gebruik maken van de expertise uit het Speciaal Onderwijs, kunnen samenwerkingsverbanden hun aangesloten scholen beter bedienen en brengen brancheverenigingen hun aanbod ‘op één lijn’. 

Door EduMaps en lesbundels met elkaar te delen wordt ons leerstofaanbod rijker en flexibeler. 

Nieuwe gebruikers OVM

Deze scholen en instellingen kozen in de afgelopen periode voor OVM in het nieuwe EduMaps

Ontdek het OVM

Vraag een vrijblijvende demo aan en neem daarna een proefaccount.