Welkom op de pagina van het OntwikkelingsVolgModel 

De acht domeinen van het OVM

Het OVM is een observatie-, signalerings-, evaluatie- en planningsinstrument in één die bestaat uit wetenschappelijk onderbouwde ontwikkelingsdomeinen. Door de lijnen in te vullen volgt u het kind/de leerling in zijn/haar ontwikkeling. Hieronder ziet u een overzicht van deze acht domeinen, inclusief de lijnen waarin het OVM is uitgewerkt: 

Basale ontwikkeling

 • Zelfbeleving, zelfbesef, competentie
 • Zelfstandigheid, autonomie
 • Zelfredzaamheid
 • Emotionele welbevinden, emotionele ontwikkeling
 • Relatie met volwassenen
 • Relatie met kinderen
 • Omgang met afspraken, regels en materialen
 • Seksuele ontwikkeling

Speel- en leergedrag

 • Spelontwikkeling
 • Samenspel en samenwerken
 • Expressieve ontwikkeling, vormgeving
 • Motivatie
 • Taakgericht gedrag

Motoriek

 • Grote motoriek
 • Fijne motoriek

Zintuiglijke ontwikkeling

 • Auditieve waarneming
 • Visuele waarneming
 • Tastwaarneming

Spraak- en taalontwikkeling

 • Spraakontwikkeling (articulatie)
 • Taalvorm (zinsbouw, morfologie)
 • Taalinhoud (woordenschat, semantiek, taalbegrip)
 • Taalgebruik
 • Communicatieve redzaamheid

Wereldverkenning

 • Algemene omgevingsoriëntatie
 • Tijdsoriëntatie
 • Lichaamsoriëntatie
 • Ruimtelijke oriëntatie

Lezen

 • Ontluikende geletterdheid, lezen

Rekenen

 • Tellen en ordenen
 • Bewerkingen van basisvaardigheden

E-LEARNING OVM

 • Introductie
 • Wat is het OVM?
 • Het invullen van de lijnen
 • Analyseren van de lijnen
 • Wat moet ik weten als beheerder
Dagen

Welke OVM-lijnen vul ik in?

Download hier een document dat beschrijft welke lijnen we, in overleg met de onderwijsinspectie, aanbevelen om voor uw organisatie in te vullen!

Het invullen van de OVM-lijnen doen we in EduMaps. EduMaps is een moderne cloudapplicatie die het werken met leer- en ontwikkelingslijnen ondersteunt. Het OVM is een EduMap, in EduMaps. Met de OVM-EduMap vólgen we het kind of de leerling in de ontwikkeling. EduMaps biedt vervolgens automatisch tussendoelen en leermiddelen aan in de zone van de naaste ontwikkeling. Maar je kunt in EduMaps ook een bestemming ingeven op een leerroute, in een andere EduMap. Dan biedt EduMaps leerstof aan in de richting van de gekozen onderwijsbestemming. Zo kantelen we het onderwijsproces heel langzaam van volgend naar meer plannend en ontstaat een prachtige, doorgaande lijn. Neem (binnenkort!) een kijkje in onze EduMapStore voor meer EduMaps.

de beste ontwikkelingslijnen

beschikbaar gesteld in de modernste techniek

Doorgaande leerlijn 0-13

Geschikt voor alle onderwijssoorten: IKC, PSZ, (M)KD, SBO, SO en PO

Wetenschappelijk onderbouwde lijnen

Ontwikkeld door het Seminarium voor Orthopedagogiek van de HU in Utrecht

Moderne cloudapplicatie

Op ieder apparaat te gebruiken. Inclusief documentopslag in de EduMapsCloud.

Meer informatie voor:

Klink op het logo voor extra informatie

Scholen / Instellingen

Kosten, implementatie, wat zegt de inspectie over het OVM en meer

Ouder(s) / Verzorger(s)

Met een informatieve brief over het OVM-rapport 

Partners

Samenwerkingsvormen en info voor samenwerkingspartners

Klantverhalen

Wat zeggen onze klanten over het OVM in EduMaps?

Het OVM bevordert de ouderbetrokkenheid
Els van der Giessen
Bartimeus Onderwijs
Wij hebben alle klassen besproken en ik vind het er mooi uitzien hoor! Volgens mij zijn de mensen ook erg enthousiast, en dat is precies wat we willen toch?
Directeur
Een cluster IV school

Partners

Deze organisaties ondersteunen ons bij de implementatie van het OVM. De ondersteuning is optioneel.

Powered by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte van het best onderbouwde observatiesysteem van Nederland en van alle andere EduMaps, in EduMaps!