Ontwikkelingsvolgmodel

kinderen volgen in hun ontwikkeling

Over het OVM

Het OntwikkelingsVolgModel is een doorlopend volgsysteem voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De naamgeving van het model geeft aan wat de bedoeling van dit instrument is: het volgen van het ontwikkelingsverloop en het gedrag van kinderen. De verschillende ontwikkelingsaspecten worden per kind afzonderlijk vastgelegd, maar er wordt ook veel aandacht besteed aan de onderlinge samenhang van deze aspecten. Daardoor ontstaat per kind een gedifferentieerd totaalbeeld. Er is naar gestreefd om de beschrijvingen van de observatie-items en de inhouden van het dagelijkse aanbod aan activiteiten/ lessen zo nauw mogelijk op elkaar aan te sluiten, zodat de geregistreerde gegevens ook direct vertaald kunnen worden naar het gewenste aanbod en het handelen van de leraar. Het gewenste aanbod wordt gepresenteerd in een Groepsplan, waarin de doelen die horen bij de  ontwikkelingsfasen van de kinderen automatisch gepresenteerd worden.

Ontwikkelingsgericht onderwijs

De inhoud van het OntwikkelingsVolgModel is gebaseerd op een ontwikkelingsgericht onderwijsconcept. Het gaat er  niet alleen om hoe het kind zich ontwikkelt, maar ook welke betekenis deze ontwikkeling voor het kind zelf heeft en wat het kind in de dagelijkse situatie met die ontwikkeling doet, zodat datgene wat het kind zich eigen gemaakt heeft, ook functioneel voor hem/haar is. Hierop volgend kan de leraar een aanbod doen dat aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling, zodat het kind zich verder kan ontwikkelen

Downloaden

Klik op een button om het betreffende onderdeel te downloaden

Handleiding monitor invullen

Zo worden de lijnen van het OVM ingevuld in EduMaps

Handleiding EDEX importeren

Op deze manier importeer je de leerlingen van je LAS naar EduMaps

Voorbeeldbrief ouders

Download hier een voorbeeldbrief voor ouders over het leerlingrapport OVM

Het OVM-Boek van Jos Louwe

In deze uitgave vindt u de achtergronden van het OVM.

Achtergronden

Download hier
het OVM-boekje

In deze uitgave vindt u de achtergronden van het OVM. Let op: Deze uitgave dateert uit 2012. De normen zijn door veranderingen in de populatie van reguliere basisscholen gedurende het afgelopen decennium vervangen door tijdelijke nieuwe normen. De normering van 2020 sturen we u op verzoek toe. 

Powered by