Ontwikkelingsvolgmodel

kinderen volgen in hun ontwikkeling

Wat is het OVM?

OVM is een verfijnd digitaal observatiesysteem waarin alle aspecten van de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de vorm van ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt. De leerkrachten vullen het OVM een aantal keer per jaar in om de ontwikkeling van uw kind(eren) te volgen. Op basis van de ontwikkelingslijnen kunnen tussendoelen gepland worden. Ook zijn er handelingswijzers voor kinderen die speciale zorg nodig hebben.

Verschillende leeftijdsgroepen

OVM is één systeem met daarbinnen voor de verschillende leeftijdsgroepen verschillende edities, speciaal afgestemd op de behoefte in het werkveld. Het betreft de volgende edities:- Zeer jonge kinderen (0-4 jaar)- Jonge kinderen (4-7 jaar)- Midden- en bovenbouw (7-12 jaar) – Voortgezet speciaal onderwijs (13-18 jaar) – Kinderen met meervoudige hulpvragen (0-18 jaar)

Powered by